Uppdatering gällande Årsmöte

Vi har från flera medlemmar fått förfrågningar kring huruvida årsmötet kommer att äga rum med tanke på coronaviruset. Vi har som läget är idag planerat att genomföra årsmötet. Detta beslut kan komma att ändras om läget i övrigt ändras. Det kan även bli så att årsmötet genomförs med vissa restriktioner. Vi håller er uppdaterade via hemsidan om detta. I dagsläget ber vi er såväl inför möte som i er vardag följa de rekommendationer och riktlinjer som folkhälsoinstitutet går ut med.