1610877_643686419091712_1518074927586029409_n

Micke Strömsöe får mottaga pris för att Dalregementet Falun är den klubb som gått fram mest under 2014.