Öppet brev till UIPM

Den 9 november har brev har skickats till UIPM :s styrelse där Modern Femkamp Sverige framfört sin syn på förslaget om att avskaffa ridmomentet:

”The equestrian event has been part of Modern Pentathlon since the creation of the sport for the 1912 Olympics in Stockholm and remains essential if the foundation of the sport – to be the most complete athlete – is to be preserved.

The pentathlon equestrian event is also unique in international equestrian sport since the absence of a requirement to own a horse allows athletes from all backgrounds to participate. The proposal from the UIPM board to remove the event is therefore both unexpected and risky.

We also fear that such a radical change would severely limit the chances for Modern Pentathlon to remain on the Olympic program: Had it not been for the history of the sport, and the status of being the only sport created for the Olympics, it is very likely that Modern Pentathlon would already have been struck from the Olympics.

There have been many calls over the years to adjust the rules and qualification standards for the event. Listening to these calls and raising standards of horsemanship is in our opinion a much better way forward than replacing the equestrian event with – as the UIPM board has suggested – “something else”.

This would also be in line with the opinions of the global community of athletes, many of whom have objected to the unprecedented and radical proposal.

We are confident that a solution that will preserve the equestrian event can be found. We also agree with the athletes that if the current UIMP leadership considers themselves unable to do so it is – in the best interest of our sport – time to resign and pass the baton to a new board.”

Stockholm November 9th, 2021

Modern Pentathlon Federation of Sweden

Ridning inom modern femkamp

Idag, den 4/11 bjöd styrelsen för Internationella femkampsförbundet UIPM in till ett digitalt möte med ett internatonellt deltagande. Med från Modern Femkamp i Sverige var ordförande, sportchef samt utövare inom idrotten. Mötets syfte var att informera om den pågående situation och debatt om ridmomentets vara inom Modern Femkamp.

Det har föreslagits av UIPM:s styrelse att ridningen ska fasas ut efter OS i Paris 2024 och ersättas av annat moment till OS i Los Angeles 2028. Detta påstås ha varit på gång länge (genom Innovation Commission) och Tokyo blev lite av ”the final trigger”. Listan av argument om varför ridningen ska bort som framfördes från styrelsen var ansenlig (bland annat att det snart inte finns några länder som kan arrangera stora tävlingar). Beslut behöver enligt styrelsen tas före vinter-OS i Kina, det vill säga, inom tre månader – därav ”force majeur” som det uttryckts i inbjudan till dagens möte från UIPM.  Vad ridningen ska ersättas med inte klart: Beslut är enligt styrelsen avsett att tas på UIPM-kongressen om ett år. De menar att alla som vill är välkomna att vara med och påverka. Det kan bli aktuellt att testa nya idéer redan vid Ungdoms-OS. De tillägger också  att Tetrathlon växer allt mer och blir allt mer populärare. UIPM kommer alltså om styrelsens förslag blir verklighet att fasa ut ridningen men tills dess kommer det vara upp till varje land om en fortsättning ska ske i att arrangera tävlingar där ridning ingår. Det är även oklart hur det blir med VM 2025, -26 och -27. Dock finns ett förslag i att dela upp de aktiva enligt: A) OS 2024 med ridning samt B) Yngre med sikte framåt