Ridning inom modern femkamp

Idag, den 4/11 bjöd styrelsen för Internationella femkampsförbundet UIPM in till ett digitalt möte med ett internatonellt deltagande. Med från Modern Femkamp i Sverige var ordförande, sportchef samt utövare inom idrotten. Mötets syfte var att informera om den pågående situation och debatt om ridmomentets vara inom Modern Femkamp.

Det har föreslagits av UIPM:s styrelse att ridningen ska fasas ut efter OS i Paris 2024 och ersättas av annat moment till OS i Los Angeles 2028. Detta påstås ha varit på gång länge (genom Innovation Commission) och Tokyo blev lite av ”the final trigger”. Listan av argument om varför ridningen ska bort som framfördes från styrelsen var ansenlig (bland annat att det snart inte finns några länder som kan arrangera stora tävlingar). Beslut behöver enligt styrelsen tas före vinter-OS i Kina, det vill säga, inom tre månader – därav ”force majeur” som det uttryckts i inbjudan till dagens möte från UIPM.  Vad ridningen ska ersättas med inte klart: Beslut är enligt styrelsen avsett att tas på UIPM-kongressen om ett år. De menar att alla som vill är välkomna att vara med och påverka. Det kan bli aktuellt att testa nya idéer redan vid Ungdoms-OS. De tillägger också  att Tetrathlon växer allt mer och blir allt mer populärare. UIPM kommer alltså om styrelsens förslag blir verklighet att fasa ut ridningen men tills dess kommer det vara upp till varje land om en fortsättning ska ske i att arrangera tävlingar där ridning ingår. Det är även oklart hur det blir med VM 2025, -26 och -27. Dock finns ett förslag i att dela upp de aktiva enligt: A) OS 2024 med ridning samt B) Yngre med sikte framåt