2023 Laser Run championships, Stockholm

Exciting outcome from the 2023 Laser Run Stockholm Championships.

On the 24th of September, Stockholm hosted a thrilling Laser-run competition, attracting athletes from three nations. The event showcased the dedication and endurance of 17 competitors who gave it their all. The competition featured various age groups, and the standout performers earned well-deserved recognition.

Ella Lundberg (SWE) and Waldo van Rooyen (SWE) displayed exceptional speed and determination, making them promising young talents.

Magdalena van Rooyen (SWE) and Jonny Reichwald (SWE) emerged as the winners in the Masters age group, demonstrating both speed and competitive spirit made for an exciting spectacle.

Lane van Rooyen (SWE) and Bulut Chalashkan (SWE) earned the top spots in the Junior age group.

Laura Salminen (FIN) demonstrated superior endurance and consistency, securing the first-place finish in the women’s Senior age group. Daniel Steinbock (SWE) showcased unparalleled determination, claiming victory in the men’s Senior age group.

The competition was a testament to the participating athletes’ passion, dedication, and talent. Congratulations to all the winners and participants for their remarkable performances.

Hope to see you soon again in Stockholm!

Ny kanslist och projektledare på förbundet och spännande framtidssatsningar

Tidigare i år beslutade förbundsstyrelsen att det var dags att, med hjälp av återstartsstödet, göra en ny satsning på barn- och ungdomsverksamheten inom modern femkamp. Därmed har en projektledare tillkommit på förbundet.

Mikaela är 29 år, är från början från Stockholm men är idag bosatt i Uppsala och brinner för idrottsrörelsen och föreningslivet. I grunden är hon utbildad kommunikatör men tog i våras också examen från idrottskonsulentutbildningen på Bosön Idrottsfolkhögskola. Hon har en varierad bakgrund där hon jobbat både med medicinproduktion, marknadsföring och på distriktsförbund inom handbollen.

Jag ser fram emot att få arbeta med en mindre idrott, med både utmaningarna och möjligheterna det erbjuder, men också att få arbeta med den gemenskap som finns runt modern femkamp. Jag har redan insett hur många det finns som kanske skulle engagera sig, bara de fick frågan!”

Samtidigt har Marlena Jawaid tagit över som kanslichef efter Anneli. De flesta känner till Marlena som en av våra främsta elitaktiva i Sverige inom Modern Femkamp. Hon började med Modern Femkamp vid 14 års ålder och tävlade internationellt för Bulgarien i tre år innan hon flyttade till Sverige 2020 för att fortsätta sin satsning här. Utöver sin elitsatsning läser Marlena också ett kandidatprogram i företagsekonomi och politik på Stockholms Universitet och är alltså nu också kanslichef på förbundet.

Utveckling och nyrekrytering
Projektet som Mikaela under ett års tid ska driva heter Utveckling och nyrekrytering. Syftet med projektet är att skapa ett nytt intresse för modern femkamp och att rekrytera nya aktiva på framför allt barn- och ungdomsnivå. Fokuset kommer, till att börja med, att ligga på Stockholm, Uppsala och Falun och framför allt utgå från skolbesök, prova-på-aktiviteter och samarbete med lokala föreningar. Förhoppningen är att detta också kommer att kunna resultera i spännande läger och tävlingar.

Skulle du eller någon du känner vilja engagera dig i någon av fokusstäderna eller prova på modern femkamp? Hör av dig till Mikaela på mikaela.haglund1@gmail.com så hjälper hon dig vidare!