Fäktning

I Sverige följs svenska fäktförbundets bestämmelser där det är applicerbart, detta gäller även kläder och utrustning. Dessa regler finns här.

Är något oklart ska de internationella reglerna följas.