Ungdom B: 3 x 800m i CE

Styrelsen beslutade i november 2015 att från och med 2016 springer Ungdom B 3 x 800m, det vill säga skjuter tre gånger istället för som tidigare fyra gånger. Detta är en anpassning till UIPM:s befintliga regler.